W 2019 r. ceny ropy naftowej były w dużej mierze ograniczone w czasie. Matt Smith, dyrektor ds. badań nad surowcami w ClipperData, omawia czynniki wpływające na ceny ropy w 2020 r.; od czynników geopolitycznych, kwestii związanych z zaopatrzeniem w ropę naftową w Stanach Zjednoczonych, a także zgodności IPO Saudi Aramco i globalnej zgodności produkcji.

Link do filmiku tutaj  – https://finance.yahoo.com/video/biggest-factors-driving-oil-prices-211348155.html